ONLINE REZERVACIJA

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Vjenčanja uz more

Recite sudbonosno DA u jedinstvenom ambijentu, uz šum mora, morski zrak i romantičnu svjetlost svijeća. Naše stručno osoblje vrlo rado će vam pomoći pri organizaciji sigurnog „uplovljavanja u bračnu luku“. Uz prekrasni mediteranski ambijent, rado ćemo vam osmisliti i nezaboravnu gastro avanturu u restoranu smještenom uz samo more.

 

Byder projektiranje d.o.o. za poslovanje nekretninama Malinska, Rova 33
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 080484448. Poslovna banka: OTP banka Hrvatska d.d.,  HR7224070001100436403.