ONLINE REZERVACIJA

Datum dolaska:

Noćenja:

Pristupni kod:

Kontakt

Kontakt podaci prikupljeni ovim obrascem neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo osim za slanje odgovora na Vaš upit!

Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna

Calendar
Calendar
* 
* 
* 
* 
*  
Zaprimljen upit na www.bluewaves.hr.

 

Byder projektiranje d.o.o. za poslovanje nekretninama Malinska, Rova 33
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem 080484448. Poslovna banka: OTP banka Hrvatska d.d.,  HR7224070001100436403.